Νεκτάριος ο Κρης, Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Επίτομη της ιεροκοσμικής ιστορίας εις πέντε μερισθείσα τμήματα... / Συγγραφείσα παρά του μακαριωτάτου πρώην Ιεροσολύμων Πατριάρχου Νεκταρίου του Κρητός, νεωστί μετατυπωθείσα - Ενετίησιν: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1805. - 412 σ.

Φ. Ηλιού 1895/42 Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη


ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha