Ζωτιάδης, Γεώργιος Β.

Η δι' ειδικής συμβάσεως προβλεπομένη επέμβασις ως πρόβλημα διεθνούς νομιμότητος [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1965. - 175 σ. - Παράστημα της επιστημονικής επετηρίδος της σχολής νομικών και οικονομικών επιστη .

Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο

Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 31-50


ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha