Ασδραχάς, Σπύρος Ι.

Οικονομία και νοοτροπίες [Βιβλίο] - Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1988. - 257 σ. - Νεοελληνικά μελετήματα; 10 .

Περιέχει ευρετήρια σσ. 247-257


ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΛΛΑΣ
ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha