Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε.

Θράκη [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Μαίανδρος, 1993. - 174 σ.: εικ.

Περιέχει ευρετήρια σ. 163-174


ΘΡΑΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΩΖΟΠΟΛΗ (αρχαία)
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ (Ανατολικής Θράκης)
ΣΩΖΟΠΟΛΗ (Ρωμυλίας)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha