Αθανασάκης, Α.Ν.

Προσωρινός γενικός ισολογισμός της κρατικής περιουσίας κατά την 31 Μαρτίου 1927 [Βιβλίο] - Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1928. - 71 σ.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΛΛΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha