Σαμουηλίδης, Εμμανουήλ

Ανάλυση των ενεργειακών αναγκών της ελληνικής οικονομίας [Βιβλίο] - Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1982. - 280 σ.

Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 277-280


ΕΛΛΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha