Σαρσέντης, Βασ.

Σύντομος επισκόπησις της ελληνικής οικονομίας, προ και μετά τον Μακεδονικόν Αγώνα [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονικής, 1973. - 21 σ. - Δημοσιεύματα Ανωτάτης Βιομηχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης; 35 .

Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 21-21


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha