Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α.

Lemaitre et la crise financiere de la Grece (1842-1843) [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1979. - 111 σ.

Περιέχει ευρετήρια σσ. 105-107 Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 103-104


ΕΛΛΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha