Η εκμετάλλευσις των εκ των παραγωγικών έργων αποκαλυπτομένων νέων εδαφών εν Μακεδονία: μελέται και εκθέσεις ειδικών [Βιβλίο] - Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1935. - 263 σ.; χάρτ. - Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον; 12 .


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha