Αργυρόπουλος, Όθων

Λεξικό ιταλοελληνικό στη νεοελληνική δημοτική γλώσσα: Με 66000 λέξεις και πολλούς επιστημονικούς, τεχνικούς και εμπορικούς όρους κατά το σύστημα των νέων λεξικών πού κυκλοφορούν σε ολόκληρο τον κόσμο. [Βιβλίο] - Αθήνα: Οργανισμός Εγκυκλοπαιδικών Εκδόσεων Χάρη Πάτση, 1967. - 639 σ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΛΕΞΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha