Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία

Influence du développement économique sur la répartition du revenu national [Βιβλίο] - Paris: Société dΈdition dΈnseignement Supérieur, 1960. - 496 σ. - Développement Economique; IV .

Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 463-469


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha