Αρκουδογιάννης, Κωνσταντίνος

Ο Σόλων και αι οικονομικαί του μεταρρυθμίσεις [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1957. - ιβ'+124 σ.

Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 123-124


ΕΛΛΑΣ
ΣΟΛΩΝ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha