Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας. Οδησσός. Ιστορικά-Κατάλογος [Βιβλίο] - Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1994. - 141 σ.: εικ.; χάρτ.

Περιέχει ευρετήρια σ. 135-141

9608546168


ΟΔΗΣΣΟΣ
ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ.
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha