Μπίγκας, Μιχαήλ Β.

Λεξικό νεοελληνικής γλώσσας: (Ορθογραφικό-Ερμηνευτικό) [Βιβλίο] - Αθήνα: Νικόδημος, χ.χ.. - 1277 σ.


ΛΕΞΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha