Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.

Καραμανλής 1907-1998: μία πολιτική βιογραφία [Βιβλίο] - Αθήνα: Ίκαρος, 2011. - 271 σ.

Περιέχει ευρετήρια σσ. 263-267

9789609527330


ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1906-1998)
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha