Κάσδαγλη, Λίνα

Ελληνορωσικά κείμενα για γλωσσική προσέγγιση [Βιβλίο] - Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1993. - 258 σ.

9602500727


ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha