Νόμοι ψηφισθέντες κατά την Α' σύνοδον της ΙΗ' βουλευτικής περιόδου [Βιβλίο] - Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1901. - 6 τ.

Τόμος 1-6 Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΝΟΜΟΙ (Νόμοι)
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΛΛΑΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha