Λεξικόν Δήμων και Κοινοτήτων Μακεδονίας-Θράκης (1961-1967) [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Συντονισμού, 1968. - 75 σ. - Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης Βορείου Ελλάδος; 18 .


ΛΕΞΙΚΑ
ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ
20ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha