Γέραγας, Κώστας

Ερμηνεία του νόμου περί Δήμων και Κοινοτήτων [Βιβλίο] - Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1929. - 344 σ.

Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου

Περιέχει ευρετήρια σσ. 340-344


ΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha