Κυριαζής, Πέτρος Ν.

Οι βόγγοι του Μοναστηρίου: Εκδίδεται μερίμνη του εν Θεσσαλονίκη Συνδέσμου των Μοναστηριωτών και των Πέριξ / Πέτρος Ν. Κυριαζής - Θεσσαλονίκη: Ν. Χριστομάνος, 1924. - 58 σ.


ΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (Πελαγονίας)
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha