Πολίτης, Λίνος

Κατάλογος χειρογράφων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1991. - κζ'+(2)+132+34 σ.: εικ.

Περιέχει ευρετήρια σ. 115-132


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Α.Π.Θ.
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ.
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha