Μανούσακας, Μανούσος Ι.

L’attività editoriale dei Greci durante il Rinascimento Italiano (1469-1523)=Η εκδοτική δραστηριότητα των Ελλήνων κατά την εποχή της Ιταλικής Αναγέννησης (1469-1523) [Βιβλίο] - Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 1986. - (16)+168 σ.: εικ.

Περιέχει βιβλιογραφία σ. 165-168


ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha