Σβώλος, Αλέξανδρος Ι.

Το νέον σύνταγμα και αι βάσεις του πολιτεύματος [1927] [Βιβλίο] - Αθήνα: Πυρσός, 1928. - ια'+395 σ.

Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου

Περιέχει ευρετήρια σσ. 393-395


ΕΛΛΑΣ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha