Κατζούρου, Νένα

Δάνεια επ’ ενέχυρω χρεογράφων εξοφλημένα [Βιβλίο] - Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1988. - 269 σ. - Αναλυτικά Ευρετήρια Ιστορικού Αρχείου Ε. Τ. Ε. .

Περιέχει ευρετήρια σ. 249-269


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΕΛΛΑΣ
ΔΑΝΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha