Χωματιανός, Γεώργιος

Στατιστικά αποτελέσματα της γενικής απογραφής του πληθυσμού κατά την 27 Οκτωβρίου 1907 / Γεώργιος Χωματιανός - Αθήνα: Συνοδινός & Καβαλλιεράτος, 1909. - 2 τ. - Βασίλειον της Ελλάδος. Υπουργείον των Εσωτερικών. Υπηρεσία Απογραφής .

Τόμοι 1-2 Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
ΕΛΛΑΣ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha