Βαλαώρας, Βασίλειος Γ.

Ελληνικοί πίνακες επιβιώσεως [Βιβλίο] - Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1939. - 43 σ. - Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών; Ζ .

Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 30-31


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΣ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
ΕΠΙΒΙΩΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha