Κοκκώνας, Γιάννης

Κατάλογος των αρχετύπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος: Με ένταξη των αντιτύπων του Μουσείου Μπενάκη [Βιβλίο] - Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1983. - ιστ+88 σ.: εικ. - Τετράδια Εργασίας; 5 .

Περιέχει ευρετήρια σ. 75-87


ΑΡΧΕΤΥΠΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha