Τσουγιόπουλος, Γιώργος

Το ελληνικό αστικό κέντρο [Βιβλίο] - Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1984. - 2 τ.

Τόμοι 1-2 Τ.1 : Μεθοδολογική προσέγγιση. Τ.2 : Η περίπτωση της Λάρισας


ΛΑΡΙΣΑ
ΕΛΛΑΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha