Λυκούδης, Μ.

Τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του πολίτου / Μ. Λυκούδης - 9η - Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1939. - 112 σ. - Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων; 8 .


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha