Σταματιάδης, Πλάτωνας

Κοινωνιολογικά θέματα / Πλάτωνας Σταματιάδης - Αθήνα: Στρατιωτικές εκδόσεις, 1966. - 231 σ. ; 24x17 εκ. - Συμπληρωματικαί εκδόσεις στρατιωτικών περιοδικών; 28 .


ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΛΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha