Δρούλια, Λουκία

Καταγραφή εγγράφων, χειρογράφων εντύπων Ρόδου και Σύμης [Βιβλίο] - Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1982. - ιβ+60 σ. - Τετράδια Εργασίας; 2 .

Περιέχει ευρετήρια σ. 53-59


ΡΟΔΟΣ
ΣΥΜΗ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha