Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α.

Κατάλογος των χειρογράφων της εν Σμύρνη Βιβλιοθήκης της Ευαγγελικής Σχολής: Μετά παραρτήματος περιέχοντος και τινα ανέκδοτα. [Βιβλίο] - 2η. Φωτοτυπική ανατύπωση - Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, 1967. - 72 σ. - Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών; 21 .

Φωτοτ.Ανατύπωση της 1ης έκδοσης: Σμύρνη: Τυπογραφείον ο «Τύπος», 1877.


ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΜΥΡΝΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha