Παρασκευόπουλος, Γ. Π.

Η Μεγάλη Ελλάς ανά την Ρωσσίαν, Ρουμανίαν, Βουλγαρίαν, Σερβίαν, Μαυροβούνιον, Τουρκίαν, Σάμον, Κρήτην, Κύπρον, Αίγυπτον και Παλαιστίνην [Βιβλίο] - Ανατύπωση του 1898 - Αθήνα: Συλλεκτικές Εκδόσεις, χ.χ.. - 8+559 σ.: εικ. - Ιστορία .


ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
ΚΥΠΡΟΣ
ΚΡΗΤΗ
ΣΑΜΟΣ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΣΕΡΒΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΡΩΣΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha