Κατάλογος των εκτυπωθέντων εν αυτώ βιβλίων από της ιδρύσεώς του ήτοι από του έτους 1892, μέχρι του έτους 1935. [Βιβλίο] - Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1939. - ιε'+512 σ.

Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη

Περιέχει ευρετήρια σ. 497-512


ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΤΙΑ (Κ. Μάϊσνερ-Ν. Καργαδούρη)
ΑΘΗΝΑ
ΒΙΒΛΙΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ.
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha