Λαμψίδης, Ιωάννης Θ.

Λεξικό Βουλγαρο-Ελληνικό Ελληνο-Βουλγαρικό [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993. - 92 σ. - Ι.Μ.Χ.Α.; 250 .


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha