Κεραμόπουλος, Αντώνιος Δ.

Ο αποτυμπανισμός: συμβολή αρχαιολογική εις την ιστορίαν του ποινικού δικαίου και την λαογραφίαν [Βιβλίο] - Αθήνα: Εστία, 1923. - iii+144 σ.: εικ. - Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας; 22 .

Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη

Περιέχει ευρετήρια σσ. 135-144


ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
ΤΑΦΟΙ
ΕΛΛΑΔΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha