Ευστρατιάδης, Σωφρόνιος Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως

Πρακτικά της εν Θεσσαλονίκη συγκληθείσης συνελεύσεως των Ιεραρχών της Ν. Ελλάδος. [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Παντελής, Σ.-Ξενοφωντίδης, Ν., 1917. - 125 σ.


ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha