Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ.

Τα περί της αυτοκεφάλου Αρχιεπισκοπής της πρώτης ιουστινιανής Αχρίδος και Βουλγαρίας / Μαργαρίτης Γ. Δήμιτσας - Εν Αθήναις: Τύποις και Βιβλιοπωλείω Π. Δ. Σακελλαρίου, 1859. - θ΄+96 σ.


ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΧΡΙΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha