Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε.

Η επισκοπική Σύνοδος της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (19ος-20ος αιώνας) . [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994. - 140 σ. - Μακεδονική Βιβλιοθήκη; 80 .

Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Δημοσιεύτηκε και στο «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά μελετήματα». Τόμος Α΄, σ. 151-166. Βλ. Ι-14-250

Περιέχει ευρετήρια σ. 135-140 Περιέχει βιβλιογραφία σ. 133-134

9607265203


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
20ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha