Υψηλάντης, Αθανάσιος Κομνηνός

Εκκλησιαστικών και πολιτικών των εις δώδεκα βιβλίον Η΄ Θ΄ και Ι΄ ήτοι Τα μετά την Άλωσιν (1453-1789) / (Εκ του χειρογράφου ανεκδότου της ιεράς μονής του Σινά) Εκδίδοντος Αρχιμ. Γερμανού Αφθονίδου Σιναΐτου. - Εν Κωνσταντινουπόλει: Τυπογρ. Ι. Α. Βρετού, 1870. - λα΄+837 σ. ; 23x16 εκ.

Υπαρχει και η φωτοτυπική ανατύπωση του 1972

Περιέχει ευρετήρια (σ. 805-837).


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha