Πατρινέλης, Χρήστος Γ.

Δημοσιεύματα Μανουήλ Γεδεών: Αναλυτική αναγραφή [Βιβλίο] - Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1974. - 115 σ.

Περιέχει ευρετήρια σ. 97-115


ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΕΔΕΩΝ, ΜΑΝΟΥΗΛ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha