Κορρές, Γεώργιος Σ.

Βιβλιογραφία Ερρίκου Σλήμαν [Βιβλίο] - Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1974. - ιστ'+200 σ.: εικ. - ΒΙβλιοθήκη της εν Ααθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας; 78 .

Περιέχει ευρετήρια σ. 177-199


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
SCHLIEMANN, HEINRICH
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha