Σκουζές, Παγαγής

Χρονικό της σκλαβωμένης Αθήνας τα χρόνια της τυρανίας του Χατζαλή γραμένο στα 1841 από τον αγωνιΣτη Παναγή Σκουζέ [Βιβλίο] - Αθήνα: Κολολός, Α., 1968. - 168 σ.: εικ.

Περιέχει ευρετήρια σσ. 160-166 Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 158-159


ΑΘΗΝΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha