Έκθεσις των γενομένων ζημιών εν γένει Ηπείρου από της κηρύξεως του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου (28-10-40) μέχρι της τελικής απελευθερώσεώς της Οκτώβριος 1944. [Βιβλίο] - Αθήνα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1987. - 175 σ.: εικ. - Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών; 58 .


ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha