Κοραντής, Αντώνης Ι.

Πολιτική και διπλωματική ιστορία της Ελλάδος 1941-1945. [Βιβλίο] - Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1987. - 2 τ.

Τόμος Α΄. Ο πρώτος γύρος. Τόμος Β΄. Ο δεύτερος γύρος.

Περιέχει ευρετήρια Τόμ.Ι, σ.355-361/ Τόμ.ΙΙ, σ. 379-386 Περιέχει βιβλιογραφία Τόμ.ΙΙ, σ. 351-378


ΕΛΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha