Παπούλια, Βασιλική

Καταγωγή και υφή του παιδομαζώματος στο Οθωμανικό κράτος [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2010. - 174 σ.

Το παρών βιβλίο αποτελεί μετάφραση της διδακτορικής διατριβής της συγγραφέως με τίτλο : Ursprung und Wesen der Knabenlese im Osmanischen Reich

Περιέχει ευρετήρια σσ. 167-174 Περιέχει βιβλιογραφία σσ. 154-165

9789602882909


ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha