Σμπαρούνης, Αθανάσιος

Μελέται και αναμνήσεις εκ του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. [Βιβλίο] - Αθήνα: χ.ε., 1950. - οστ΄+426 σ.

Υπάρχει αφιέρωση.


ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΕΛΛΑΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Β'
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha