Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ.

Συμβολή στη βιβλιογραφία της λαϊκής αρχιτεκτονικής: Ελλάδας-Αλβανίας-Γιουγκοσλαβίας-Ρουμανίας-Βουλγαρίας-Τουρκίας. Αναστηλώσεως, αναβιώσεως και φωτομετρίας [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Γρηγόρης, Μιχαήλ-Πέτρου, 1978. - 70 σ. - Σειρά βοηθημάτων για τα Σεμινάρια Αναβιώσεως; 1 .


ΛΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΕΛΛΑΣ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha