Παπαθανασόπουλος, Πάνος

Οι αλεξιπτωτισταί στην Κρήτη, Μάιος 1941 [Βιβλίο] - Αθήνα: Πυρσός, 1946. - 111 σ.


ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha