Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι.

Ιστορία μέσων χρόνων. Πανεπιστημιακές παραδόσεις [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1975. - τ.

Τόμος Α', Β', Ε' τ.Α' : εισαγωγή εις την σπουδήν της Βυζαντινής ιστορίας .Β' : από του θενάτου του Θεοδοσίου του Μεγάλου μέχρι της ανόδου εις τον θρόνον του Ηρακλείου .Ε' : από της ανακαταλήψεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Παλαιολόγων μέχρι της οριστικής αλώσεως αυτής υπό των Τούρκων Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη


ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha